FORENINGEN

INSP er organiseret som en almennyttig forening, der driver socialøkonomisk virksomhed. Der afholdes årligt generalforsamling, hvor foreningens medlemmer har indflydelse på hvem der vælges til bestyrelsen.

INSPs bestyrelse beskæftiger sig især med at sikre en balanceret udvikling af INSP. Bestyrelsen er optaget af at sikre, at der både er plads til alt det sprudlende og kreative nu og her, og at der samtidig skabes en solid økonomisk og bygningsmæssig platform for INSPs langsigtede udvikling.

>> INSPs bestyrelse

>> INSPs vedtægter

>> INSPs nøgletal