VÆRDIGRUNDLAG

INSPs værdigrundlag tager udgangspunkt i de 17 verdensmål, og der er særligt fokus på de tre af dem:

  • Sundhed og trivsel

  • Bæredygtige byer og lokalsamfund

  • Partnerskaber for handling

FN har defineret 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som gælder for alle lande. De blev vedtaget den 25. september 2015 ved FN-topmødet i New York, og de trådte i kraft den 1. januar 2016.

Ambitionen er, at verdensmålene skal være indfriede i 2030.

Blandt målene finder man uddannelse og anstændige jobs for alle, afskaffelse af fattigdom og sult, sikring af økonomisk vækst såvel som, naturligvis, fred i verden.

Værdigrundlag.jpg