Formål og værdier

Foreningen INSPs formål er på almen nyttigt grundlag:

  • at udvikle og bidrage til samarbejde på tværs af Roskildes uddannelsesinstitutioner, foreninger, kultur- og erhvervsliv, samt kommune til gavn for især børn og unges aktive deltagelse i samfundslivet.

  • at dele viden om nye løsninger med andre lokalsamfund, private og offentlige aktører omkring fremme af aktivt medborgerskab.

INSP!_samarbejdspartnere.jpg
Artboard 4 copy.png

Vores arbejde er baseret på FNs 17 verdensmål. Heraf især nummer 3, 11 og 17, der hhv. fokuserer på:

  • Sundhed og trivsel

  • Bæredygtige byer og

    lokalsamfund

  • Partnerskaber for handling

Vores værdigrundlag er baseret på et ønske om højnet livskvalitet gennem stærke lokale fællesskaber - på tværs af køn, alder, arbejdsstatus, religion, etnicitet og seksuel orientering.