ALMENNYTTIGE AKTIVITETER

Livet på INSP er summen af de aktiviteter og interaktioner, som mennesker eller grupper af mennesker sætter i værk. Det kan være alt fra enkeltpersoner til foreninger, virksomheder eller institutioner.

Vil man bruge huset til åbne almennyttige aktiviteter, som ikke har et kommercielt sigte, låner vi som udgangspunkt faciliteterne ud uden beregning.

Har du lyst til at sætte gang i noget på INSP? Kontakt os på insp@insp.dk eller læs mere her:

LUKKEDE ARRANGEMENTER

INSP drives som socialøkonomisk virksomhed, der investerer alt overskud i sociale og kulturelle formål. Vil man holde et lukket eller kommercielt arrangement på INSP bidrager man til husets drift ved at betale for lokaleleje, forplejning og andre ydelser man måtte ønske.

Går du med planer, så kontakt os på insp@insp.dk eller læs mere her: