ORGANISATION

Foreningen INSP blev stiftet i 2010. Hverdagen på INSP skabes af mennesker, som kommer på INSP, i samarbejde med ledelse og ansatte.

INSP er en almennyttig forening, som har følgende formål:

  • At udvikle og bidrage til samarbejde på tværs af Roskildes uddannelsesinstitutioner, foreninger og kommunen såvel som kultur- og erhvervslivet
    – med fokus på at skabe en mere aktiv deltagelse i samfundslivet, især blandt børn og unge

  • At dele den viden om nye løsninger inden for aktivt medborgerskab, der skabes på INSP, med andre lokalsamfund, private og offentlige aktører

Disse formål fremmes på to måder:

  • Gennem driften af huset INSP i Roskilde

  • Gennem en lang række videns- og rådgivningsaktiviteter i andre lokalsamfund

Disse aktiviteter finder sted i regi af en registreret socialøkonomisk virksomhed, som drives af foreningen. Ethvert overskud kanaliseres ind i aktiviteter, som fremmer de overordnede formål.

>> INSPs bestyrelse

>> INSPs vedtægter

>> INSPs nøgletal