SAMARBEJDe
PÅ TVÆRS

INSPs aktiviteter og netværk krydser erhvervsliv, civilsamfund, uddannelsesinstitutioner og kommuner. Vi giver mennesker muligheden for at mødes på tværs af alder, køn, religion, jobsituation og bosted.

Vi er overbeviste om, at fremtidens velfærdssamfund bygger på brugerinddragelse og borgerinitiativ. Mennesker kan mere sammen, så længe de får muligheden til at udvikle sig i fællesskab med respekt for det enkelte individ.
Det er bl.a. herfra, at INSPs vision udspringer.

Insp'erne_1.png
Hvorfor_INSP!_1.jpg
Hvorfor_INSP!_2.jpg
Hvorfor_INSP!_3.jpg

BYUDVIKLING

Idéen om et åbent og utraditionelt medborgerhus som driver i lokal forandring kan i princippet repliceres overalt.

Udgangspunktet er lokalt frivilligt engagement og dyb respekt for de mennesker og fællesskab, der befolker huset.

Derfor håber vi, at INSP-idéen med tiden vil brede sig.
I Roskilde blev det til INSP, men hvem ved, hvad det kan til blive andre steder.

Sig til hvis der mangler et INSP i din kommune. Måske kan vi hjælpe dig i gang!

IMG_0718.JPG

Byudvikling i Roskilde

INSP, Boligselskabet Sjælland, KPC, Roskilde Kommune og Frivilligcenter Roskilde samarbejder om at skabe sociale rum i et nyt boligområde midt i Roskilde

15.JPG

Udvikling og styrkelse af lokalsamfund

Vi udvikler og implementerer folkekøkkener i kommuner og for boligselskaber

Vi er udviklere og medskabere af sociale samlingspunkter med borgere og lokalsamfund som drivere

Vi ser ressourcer i alle mennesker og hjælper med at mobilisere og aktivere frivillige i lokalsamfund

VELFÆRD

Vi har skræddersyet en serie af brobryggende indsatser, netværk samt vejlednings- og opkvalificeringsforløb til Roskilde og omkringliggende kommuner.

Fokus er på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet samt psykisk sårbare unge.

Udgangspunktet er stadig respekten for den enkelte og troen på fællesskabets potentiale. INSP er facilitator af samskabelse - ikke instruktør.

Vi kan se, at vores tilgang virker. Den rummer forandringspotentiale i alle sammenhænge, hvor trivsel og livsmestring er i fokus.

Skærmbillede 2018-10-23 kl. 15.24.25.png

Socialpsykiatri i åbne rammer

Vi har et kontraktligt samarbejde med Center for Socialpsykiatri om åben adgang til vores miljø. Ca. hver tredje unge der er visiteret til hjemmevejledning bruger aktivt det inkluderende rum til at prøve sig selv af i en tryg social kontekst, og deltager i alle slags aktiviteter med andre brugere.

3 (1).jpg

Ledige får hinanden i arbejde

I netværket Ledige Med Drive mødes ledige alle hverdage og hjælper hinanden og sig selv på vej. Netværket faciliteres af en ansat, der skaber grundlaget for at tage på virksomhedsbesøg, få faglig sparring, høre udviklende oplæg m.v.

 

Kontakt os


BRO_20170523_INSP_Stine_B_Helles_693-Edit.jpg

Stine Bardesleben HellesKonstitueret direktørstine@insp.dk

BRO_20170524_INSP_Camilla_Martens_1012-Edit.jpg

Camilla Martens

Souschef

camilla@insp.dk