SAMARBEJDe
PÅ TVÆRS

INSP er en femte aktør, der forener fire andre sektorer: Erhvervslivet, civilsamfundet, uddannelsessektoren og den offentlige sektor. Alle fire sektorer har en markant tilstedeværelse på INSP, hvor de indgår i forskellige roller på forskellige tidspunkter.

Rammerne bliver skabt på INSP, men der er ikke nogen forudbestemt dagsorden, når de forskellige sektorer mødes med hinanden. Tilsammen skaber de merværdi. Det sker for eksempel, når erhvervslivet får mulighed for at møde repræsentanter fra de andre sektorer, som de ellers ikke ville møde andre steder.

I rollen som femte aktør udgør INSP dermed et spændende netværk i sig selv, som man, som bruger på INSP får adgang til.

 
Hvorfor_INSP!_1.jpg
Hvorfor_INSP!_2.jpg
Hvorfor_INSP!_3.jpg

FRA DET LOKALE TIL DET NATIONALE

En af de vigtigste målsætninger for INSP er, at idéen spreder sig til andre steder. INSPs udformning er blot ét eksempel på, hvordan et åbent og utraditionelt medborgerhus kan se ud, og tanken er ikke, at konceptet skal kopieres én-til-én.

Derfor står INSP til rådighed for aktører i andre kommuner, der føler sig inspirerede til at starte et tilsvarende sted op.

Det vigtigste princip, som man skal have for øje, er, at stedet bygger på lokale kræfter og behov. Man skal turde slippe kontrollen og lade borgerne sætte deres egne projekter i gang.

INSP ønsker at indgå partnerskaber med aktører over hele landet, så den grundlæggende idé om at styrke lokalsamfundene socialt gennem en nedefra-og-op-proces bliver udbredt og kommer hele samfundet til gavn.

Fra det lokale.JPG

Byudvikling i Roskilde

INSP, Boligselskabet Sjælland, KPC, Roskilde Kommune og Frivilligcentret samarbejder om at skabe sociale rum i et nyt boligområde midt i Roskilde.

Til det nationale.JPG

Udvikling og styrkelse af lokalsamfund

Vi udvikler og implementerer borgernes sociale rum, folkekøkkener og meget andet.

Vi ser ressourcer i alle mennesker og hjælper med at mobilisere og aktivere borgere i lokalsamfund.

SOCIALE INDSATSER

INSP har skræddersyet en række brobryggende indsatser, netværk og vejlednings- og opkvalificeringsforløb til Roskilde og andre kommuner. INSP samarbejder med kommunerne på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet såvel for psykisk sårbare unge. INSP er blot et socialt inkluderende rum – ikke et behandlingstilbud.

Udgangspunktet er respekten for den enkelte og troen på fællesskabets potentiale. INSP ønsker at støtte den enkelte i at tage ansvar for egne handlinger og eget liv, og her er opbakningen fra fællesskabet altafgørende.

Tilgangen har vist sig at være effektiv, fordi den rummer forandringspotentiale i alle de sammenhænge, hvor trivsel og livsmestring er i fokus.

Skærmbillede 2018-10-23 kl. 15.24.25.png

Socialpsykiatri i åbne rammer

Sårbare unge kan mødes med deres hjemmevejledere på INSP to gange om ugen, takket være et samarbejde mellem INSP og Socialpsykiatrien.

3 (1).jpg

Ledige får hinanden i arbejde

I netværket Ledige Med Drive mødes ledige alle hverdage og hjælper hinanden og sig selv på vej. Netværket faciliteres af en ansat, der skaber grundlaget for at tage på virksomhedsbesøg, få faglig sparring, høre udviklende oplæg m.v.

 

Kontakt os


Camilla_Medarbejderfoto.jpg

Camilla Martens

Konstitueret leder

camilla@insp.dk